Gemeenschap

We geloven dat mensen ten diepste geschapen zijn om te leven in relatie met God en met elkaar. Deze gemeenschap gaat dieper dan wat wij als mensen van nature kennen. De Bijbel gebruikt daarvoor het woord “koinonia”. In deze gemeenschap kunnen we genieten van de wederzijdse liefdesrelatie die wij met God mogen hebben. Maar er is ook trouw, het verlangen elkaar vast te houden, juist als het moeilijk wordt, om elkaar lief te hebben zoals ook de Vader ons liefheeft.

We zien onze gemeente als een oefenplaats, waar we van en met elkaar kunnen leren en elkaar de ruimte geven om, met vallen en opstaan, te groeien als volgeling van Christus.    Onze relaties kenmerken zich door;

  • onderlinge liefde,
  • het besef dat iedereen van waarde is,
  • bemoediging en liefdevolle correctie,
  • zorg voor elkaar,
  • gastvrijheid,
  • vrijgevigheid,
  • gebed,
  • uitreiken naar anderen en missionair gericht zijn.

Kinderen en jongeren maken deel uit van de groeigroep van hun ouders en hebben daarnaast een eigen groep van leeftijdgenoten waar zij deze gemeenschap, passend bij hun leeftijd en ontwikkeling, oefenen en ervaren.

Pagina Afbeelding Gemeenschap